Welkom op de website van Heilzame Verwerking van de Slavernij Erfenis, het netwerk dat zich bezig houdt met de heilzame verwerking en doorwerking van ons slavernijverleden.

In de afgelopen jaren hebben wij op diverse manieren aandacht besteed aan het slavernijverleden van ons land en in het bijzonder de rol van de kerk en kerken daarin. Wij deden dit o.a. middels een Symposium Heilzame Verwerking Slavernijverleden in 2019 en middels de tentoonstelling “Kerken & Slavernij” in het Luther Museum Amsterdam in 2020/21 en een reizende tentoonstelling die bij verschillende plekken in het land kan “landen”. Deze activiteiten organiseren wij met het oog op de heilzame verwerking van dit verleden. We hebben al veel bereikt, maar we zijn er nog niet, want we zien dat het slavernijverleden nog altijd zijn (vaak onbewuste) doorwerking heeft in onze samenleving. We moeten dóór – niet met ontkenning, maar met besef.

De doorwerking van het slavernijverleden kent vele gezichten. In de verhouding van “wit” en “zwart” speelt daarbij de historische en sociale realiteit van slavernij een rol. Hierbij wordt zichtbaar dat ons slavernijverleden nog altijd doorwerkt en deel is van de culturele erfenis van de Nederlandse samenleving. Om het historisch bewustzijn te vergroten, maar vooral om het gesprek dat voor wederzijds begrip van uiteenlopende standpunten kan zorgen, is het belangrijk om vele middelen, in dit geval in het bijzonder de educatieve reizende tentoonstelling in te zetten.

Op verschillende podia en publicaties, zoals het recent verschenen rapport “Ketenen van het Verleden” van het landelijke adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, werd het belang van de dialoog als middel om de huidige polarisatie te doorbreken benadrukt. De reizende tentoonstelling met workshops en andere activiteiten eromheen brengt dit onderwerp op een voor mensen “nabije” locatie, in hun eigen context, onder de aandacht en zorgt ervoor dat er op educatieve wijze inspirerende ontmoetingen en gesprekken rondom het slavernijverleden plaatsvinden. Door middel van beelden en (levens)verhalen kunnen gemeenteleden of andere christelijke groepen ‘kennismaken’ met een gedeeld verleden dat nog voor velen ver van ons af staat, maar wel een doorwerking heeft in het heden

“We moeten dóór – niet met ontkenning maar met besef” – gezamenlijke verwerking slavernijverleden in Nederland


Heilzame Verwerking Slavernij Erfenis is mogelijk gemaakt door de genereuze bijdrage van: Insinger Stichting Fonds


Site gebouwd met WordPress.com.