Over ons

In de afgelopen drie jaar is er vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente van Amsterdam in samenwerking met de EBG (Evangelische Broedergemeente Amsterdam) en het NiNSee (Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en -erfenis) een proces op gang gebracht van bewuste waarneming en verwerking van de eigen kerkelijke betrokkenheid bij de Transatlantische slavernij in het verleden en de weinig bewuste “erfenis” en doorwerking daarvan in de huidige structuren van de maatschappij en de eigen gemeenschap. Vertegenwoordigers van de ELG, EBG en NiNsee hebben samen een werkgroep gevormd, waar ook vertegenwoordigers van de Protestants Theologische Universiteit (PthU) bij zijn aangesloten.

De leerstoel Theologie en Migratie van de PthU (prof. D. Nagy) agendeert onderzoek en kennisvalorisatie over migratiedynamieken in Nederland en Europa met wereldwijde verbindingen. Ook in Nederland hebben migratiedynamieken vele dimensies. Één van de minst bespreekbare is het effect van het slavernijverleden op intermenselijke contacten in de huidige maatschappij. Hoe er over mens-zijn in de samenleving en menselijke bejegening gedacht wordt, heeft wortels in het verleden. Dehumanisering, racisme en xenofobie in het geval van Nederland hebben ook met getraumatiseerde en niet (genoeg) verwerkte ervaringen van vroeger te maken.

De werkgroep bestaat uit:

 • Bianca Gallant (ELG)
 • Lilian Jangali (ELG)
 • Andreas Wöhle (ELG)
 • Marten Douma (ELG) 
 • Elianne Schultz (ELD)
 • Rhoinde Mijnals-Doth (EBG)
 • Lisette Uitenwerf (EBG)
 • Clifton Walker(EBG)
 • Urwin Vyent (NiNsee)
 • Dorotyya Nagy (PTHU)
 • Herman Koetsveld (PKA)
 • Jan Holtland (NGK)
 • Klaas Harink (NGK)

Site gebouwd met WordPress.com.